Categories
Artfundige saker Personleg

Livet er underfundig

Etter kvart som dagane går, og klok­ka svir­rar rundt seg sjølv ganske så mange gongar i løpet av eit døgn, møter man på mange meir eller min­dre under­fundi­ge ting. Dag­leg ser me vel alle på klok­ka, men har du nokon gong vore bor­ti at du ser på klok­ka til samme tid stort sett kvar dag, og at det tal­let min­ner deg om noko?

Categories
Grafikk/design Personleg

Drit og dra!

Nei, det er ikkje eit styt kraftut­trykk mot deg dette, men heller ei over­skrift for ein unyt­tig (evt. kan­skje nyt­tig) ting å dra med seg på den lange bil­turen frå Lin­desnes til Kirkenes. For du reis­er vel for­bi Nord­kapp om du først tar turen og veit at du har reiseut­styret i orden?

Categories
Automobil Fotografi Musikk Personleg

Gjørme, galskap og ein ørliten biltur

Etter 2 vek­er i arbei­d­slivet etter endt som­mer­ferie, er det vel på tide å opp­sum­mere lit­te­grann. Som eg lovte tidligere i som­mer, kjem her eit «lite» tilbake­b­likk på kva som har skjedd sidan sist.

Categories
Personleg

Tiddelibom!

Som du kan­skje har mer­ka, har det ikkje akku­rat bugna over av hverken nye inn­legg eller nye til­legg til sida mi siste måned. Det er myk­je eg kunne unnskyldt meg med, men den største grun­nen er vel, *trom­mevirvel*, rett og slett man­gel på tid.