Stikkord: måndag

  • Tonar på ein måndag: Juli

    Her kjem tonane som skal inspirere deg i juli. Ein skikkeleg gåvepakke frå meg til deg! Enjoy the music!

  • Tonar på ein måndag: Juni

    Det er straks sommar og med denne årstida kjem det ofte musikalske tonar i lufta kring oss; I parken, på stranda eller frå dei topplause bilane på vegen. Eg føler det då er på tide å starte ei ny spalte her på bruket: Musikalske tonar på ein måndag!

  • Gråter du?

    Det å gråte er vel kjent som noko oss menn gjer ytterst sjelden. Sjølvsagt kan det, eller meir riktig, finst det unntak. Kvifor tar eg dette temaet opp? Jo no skal du høyre... Dette retter seg helst mot alle dere eldre damer som tar bussen om morgonen, særleg på dager det regner.