Stikkord: InDesign

 • Typografisk tips #2

  I luka for dagen kjem det nok eit typografisk tips. Denne gong er det kanskje litt meir for vidarekomne, men det kan uanskvett vere verdt å få med seg. I alle fall om du til dagen driv med mykje sideombrekking og vil vite korleis ein enkelt lagar initialer i byrjinga av teksten...

 • Set skuggen i skuggen

  I dag har ein uendeleg mange moglege løysingar på å løfte eit design. Eit element som er nytta både på trykk og på skjerm, ofte på litt av den grelle måten, er skuggeleggjing. I dag skal eg vise litt metodar for å skape ein meir eller mindre perfekt skugge...

 • Knask på ein fredag, veke 8

  Lei av å måke snø? Eg kan diverre ikkje garantere at det ikkje kjem meir dalande ned frå himmelen, men kan trøste deg med at eg nok ein gong har samla ein del digitalt knask til deg. Eg trur du kjem til å inneha fleire fakta, det vere seg nyttig og unyttig, etter du har snoka deg gjennom dagens spalte. Det er fredag!

 • Lyst på designpakke?

  Eg har tidlegare skrive om gratis altenativ til anna og meir kostbar programvare. Denne gong er det alternativer til programmer gitt ut under fri programvare-lisensar, som kan samanliknast med dei man finn i til dømes Adobe-pakken, som er temaet.