Microsoft i nye klede


Eg ser på meg sjølv som ein som er rel­a­tivt glad i alt det Apple pro­duser­er. Vil ikkje sei eg er ein fan­boy, men eg føl­gjer godt med når dei har noko nytt i ermet.

I det siste har eg der­i­mot óg ful­gt godt med kva leiren i Microsoft har kome på bak låste dør­er. Med deira største nyheit Sur­face, kan dei kan­skje stjele litt ande­lar frå Apple sitt net­tbrett-marked. Det eg, og sikkert mange med meg, er at Microsoft i lengre tid har slitt med å «finne seg sjølv» både når det gjeld pro­dukt og profilering.

25 år sidan sist…

I går kunne ein der­i­mot lese på den off­isielle bloggen til Microsoft at dei no foran­drar på logoen til sjølve sel­skapet – for fyrste gong på 25 år! Sam­stun­des opp­daterte dei logotrek­ka på Win­dows, Xbox og Office. Sjekk videoen under for ein liten kikk.

Men, det må alltid vere eit men med Microsoft… Logotrek­ka til Win­dows og Office likar eg kjem­pe­godt, men den nye «looken» til hov­ud­l­o­goen har nokre steg att på veg­en mot å virke meir framtid­sret­ta, mein­er eg…

Så kva burde ha vore gjort?

Akku­rat kva som bør gjerast er eg ikkje heilt sikker på, men 21-årin­gen Andrew Kim, bak nettstaden Min­i­mal­ly Min­i­mal, har der­i­mot teke alt deira nye eit par steg vidare i abso­lutt rik­tig ret­ning. Han har nem­leg i løpet av tre korte dagar denne som­maren gjort ein redesign av pro­filen og heile porte­føl­ja til sel­skapet. Den er rein, vakker og gjennomført.

Kan­skje Microsoft burde ha sjek­ka ut hans meiningar fyrst? Uan­skvett vert det myk­je spen­nande å fyl­gje med på framover…


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: