Categories
Artfundige saker Datateknologi Personleg

Nerdete kjærleik

Det nær­mar seg den såkalla «alle hjarters dag» (Valen­tines Day), og ein vert over­lessa av kom­mer­sielt mas om å kjøpe ditt og datt til din kjære. Er du lei raude hjarter og klisjétek­star, er denne sam­lin­ga noko for deg…

14. feb­ru­ar er dagen du får lov til å gjere noko ekstra for den du er kjærast med, gift med, ekstra glad i eller berre skjult forel­s­ka i. Tradis­jo­nen med å gje sjoko­ladegåver, kort med raude hjarter og klisjétek­star er i føl­gje Wikipedia mest utbrei­dd i den engel­skspråk­lege delen av ver­da. Mange mein­er den kom­mer­sielle over­lessin­ga med reklame og anna har teke meir og meir over her til lands også.

Eg er av ein litt anna opp­fat­ning, kan­skje mest på grunn av mitt kjær­lege sinn, men eg likar  å vise min kjær­leik til kona mi. Heldigvis har eg eit yrke og ein kunnskap som gjer det mog­leg for meg å lage mine eigne og særeigne kort, enn dei tradis­jon­srike Make Your Own Valen­tine Cards in 2 nanosec­onds!-kor­ta. Dog, eg må innrøm­ma at eg tråkkar lett i fel­la med å kjøpe ei gigan­tisk rose denne dagen. I alle fall om ein skal måle etter pris

Nok vas og over til det du fak­tisk ville lese om. Etter å ha vorten tip­sa om bloggen Nerd Valen­tine kan desse klisjéane raskt endra seg. På bloggen kan du finne alter­na­tiv­er til gåvene som du generelt finn strødd i alle butikkar. Frå LEGO-iPhone-dek­sler og LEGO-iPhone-øyre­plug­gar til Valen­tine utgåve av Angry Birds kan gjere denne dagen «min­dre» kom­mer­siell.

Kan­skje du skulle ha tip­sa din kjære om denne sida i år?