Agents of Digital

Det finst mange gode teik­ne­serier der ute og vari­asjo­nen av type tema som vert teke opp er stor. I mi spo­radiske surf­ing på veven dukkar det stadig opp noko nytt å fortel­je om. Denne gong er det ei ny fin­ur­leg stripe på nett som kan­skje er verdt å tipse deg om…

Han­dlin­ga i stripene føregår i det fik­tive fir­maet Schitzen & Plum­stead som driv med dig­i­tal markeds­føring, og det fell då natur­leg at stri­pa omhand­lar veven, dens mange kreatørar og deira ytringar. Det er nesten som eg kjen­ner meg att i det meste…

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!