Categories
Artfundige saker Fotografi Personleg

Finn eit bilete og blogg om det

Etter å bladd meg gjen­nom Mia Holtes mange gode blog­ginn­legg, fant eg ein litan ting som ser ut til å spre seg på blog­gar rundt omkring og som eg ville prøve ut.

Renate satt i sjakk matt

Etter å bladd meg gjen­nom Mia Holtes mange gode blog­ginn­legg, fant eg ein litan ting som ser ut til å spre seg på blog­gar rundt omkring og som eg ville prøve ut.

Heile greia går ut på føl­g­jande:

  1. Gå inn på Mine bileter/mapper
  2. Vel den 4. map­pa
  3. Finn det 4 biletet
  4. Sett inn biletet på bloggen og skriv litt om det

Dette høyr­er kan­skje ut som ein spøk, men då eg tenk­te eg skulle sleng­je meg på dette, var biletet av Renate i sjakkruter det eg fekk i tankane. Eg måtte smile då det fjerde biletet i den fjerde map­pa var akku­rat det biletet. Det er tatt ein av dei første gongane madammen og meg møttest. Det var på ein utstill­ing for Kun­sthøgskolen i Bergen, og rom­met Renate sit i, er den midler­tidi­ge «baren» til ei ven­ninne av meg som går på den skulen. Per­fekt bilete i mine augo.

Finn eit bilete, og sleng deg med du også!