Ny mapping-veiledning

No er ein ny map­ping-veiled­ning fer­dig i cs-folderen. Der kan du få hjelp til kor­leis du set­ter opp Valve Ham­mer Edi­tor (tildli­gare World­Craft). Om nokre dagar eller vek­er (litt usikker der), så skal eg beg­ynne ein såkalla «skule», der du skal vera med på å laga ein cs-brett (map). Det skal vera enkelt i dag, og då bestemme eg at me skal laga to rom med ei sør og noke lys. Og visst me e skikke­lig heldige, så kom­mer glassmesteren og gir oss vin­du og. Lett.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!