Ny mapping-veiledning

No er ein ny map­ping-veiled­n­ing fer­dig i cs-folderen. Der kan du få hjelp til kor­leis du set­ter opp Valve Ham­mer Edi­tor (tildli­gare World­Craft). Om nokre dagar eller vek­er (litt usikker der), så skal eg beg­ynne ein såkalla «skule», der du skal vera med på å laga ein cs-brett (map). Det skal vera enkelt i dag,…… Con­tin­ue read­ing Ny mapping-veiledning