Windows Vista: Revolusjon?

Neppe. Det er vel desse videoane eit humoristisk bevis på. Lyden på videoane er henta frå då Bill Gates og Microsoft presen­terte dei nye funksjonane til deira neste opera­tiv­system. Sjølve video­bileta er henta frå ein Mac og OS X for å vise at desse funksjonane allereie har vore brukt av mac-brukarar i lang tid...