Stikkord: Røde Kors

  • Sterk film om eit viktig tema

    Ein film om eit meir eller mindre usynleg tema.

  • Svulten?

    Kvi­for ikkje beg­ynne å gi meir til dei fat­tige, tren­gende, og utsul­ta i store del­er av Afri­ka? Sjølvsagt er det trist det som har skjedd i Sørøst-Asia, men alt­så, kva er det som har skjedd kvar dag i dei fat­tige Afrika-landene? Jo, folk dør daglig av sult, tørke, flom, osv… Lest denne: http://www.klassekampen.no/utenriks/2833/2901? Det står i artikke­len […]