Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 22: Google Wave

Bøl­gjer er vis­st­nok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bøl­gjene og inn i framti­das kom­mu­nikasjon­skanaler!

Categories
Datateknologi

Luke 16: Wave

Driv du med kod­ing av vevsider og nyt­tar W3C sin val­ida­tor flit­tig? Om du er lei av å sjå koder, og hen­vis­ning til utal­lige lin­jer med feil og advarsler? Då bør du åpne luke num­mer 16.