Stikkord: fri programvare

  • Har du sniffa på tanken? Pt. 2

    Datateknologien går stadig fortare framover og det vert meir og meir frie program til disponering. Det var dermed ikkje overraskande at det hadde kome til området for skriftlaging også.

  • Lyst på designpakke?

    Eg har tidlegare skrive om gratis altenativ til anna og meir kostbar programvare. Denne gong er det alternativer til programmer gitt ut under fri programvare-lisensar, som kan samanliknast med dei man finn i til dømes Adobe-pakken, som er temaet.