Kjendisbloggaren

Eg sat ved arbei­dsspul­ten min i førre veke då tele­fo­nen min ringde. Eg svara hal­lo, og fekk til svar: «Hei! Eg heit­er Andrea og ring­jer frå framti­da! Du har høyrt om oss?». Det er ikkje kvar dag ein får anrop frå framti­da, men det viste seg fort at det var snakk om den nynorske net­tavisa…… Con­tin­ue read­ing Kjendisbloggaren

Ta deg tid

Det nær­mar seg nokre her­lege frida­gar no i pås­ka og vêrmeldin­ga ser ikkje så aller verst ut den heller. Uan­skvett om du endar opp med å ta ferien på fjel­let eller på sjøen, er det vik­tig å ta seg tid. Tid til dei som betyr noko.