Kategori: Video/film

  • Intelligens

    Ei side eg fant på eit forum vis­er at enkelte men­nesker har ein total man­gel på intel­li­gens. Eller, muli­gens dei har for myk­je intel­li­gens, sidan dei klar­er å gjere det som blir for­t­alt gjen­nom denne sida… Oh! Ein ting til (jau, hen­ta fra samme plassen): Ein liten pin­gu film… (anbe­fales IKKJE for sånne små unger som […]

  • Du er herved advart

    La deg ikkje lura av biletet me pre­sen­ter­er over… Men sida eg har funne fram til (etter god hjelp fra folk i forumet) innehold­er små fil­mar med små søte dyr/vesen, men regis­søren må vere ein sjuk, sjuk mann. Eller kvinne. Uansett, der­som du er mot alt som het­er vold, ikkje sjå Barne-TV eller denne sida: […]