Intelligens

Ei side eg fant på eit forum vis­er at enkelte men­nesker har ein total man­gel på intel­li­gens. Eller, muli­gens dei har for myk­je intel­li­gens, sidan dei klar­er å gjere det som blir for­t­alt gjen­nom denne sida

Oh! Ein ting til (jau, hen­ta fra samme plassen): Ein liten pin­gu film… (anbe­fales IKKJE for sånne små unger som nyleg såg han på Barne-TV…)

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!