Categories
Datateknologi

Søk raskare med Google Instant

Google er jo kjent for å vere ganske langt framme når det gjeld det meste og sær­leg rundt søkjing på net­tet. I dag lanserte dei ein endå raskare måte å søk­je på kalla Google Instant.

Foreløpig er denne ten­es­ta berre tilgjen­ge­leg for alle i USA, Storbri­tan­nia, Frankrike, Tysk­land, Italia, Spania og Rus­s­land som nyt­tar net­tle­sarane Chrome (5/6), Fire­fox (3), Safari (5) for Mac og Inter­net Explor­er (8). Har du der­i­mot ein Google-kon­to kan du som nord­mann teste denne funksjo­nen før den vert «alle­mann­seige» allereie i dag!

Så, kva er dommen?

Eg har tes­ta den litt ut og meinar dette er eit steg i rik­tig ret­ning, men er kan­skje litt uvant for folk flest i starten. Du entrar hov­udsi­da deira for å søk­je slik du alltid har gjort utan å sjå merk­bare forskjel­lar med det første. Magien star­tar idet du byr­jar å skrive inn søk­je­ordet ditt. Sam­stun­des som du skriv inn orda i fel­tet endrar heile sida seg til å vise både forslag på søk­je­ord (slik som i dag) og søk­jere­sul­ta­ta etterk­vart som du skriv inn meir og meir i søk­je­fel­tet.

Fif­fig spør du meg. Instant om du spør Google

Kva meinar du?