Søk raskare med Google Instant

Foreløpig er denne ten­es­ta berre tilgjen­ge­leg for alle i USA, Storbri­tan­nia, Frankrike, Tysk­land, Italia, Spania og Rus­s­land som nyt­tar net­tle­sarane Chrome (5/6), Fire­fox (3), Safari (5) for Mac og Inter­net Explor­er (8). Har du der­i­mot ein Google-kon­to kan du som nord­mann teste denne funksjo­nen før den vert «alle­mann­seige» allereie i dag!

Så, kva er dommen?

Eg har tes­ta den litt ut og meinar dette er eit steg i rik­tig ret­ning, men er kan­skje litt uvant for folk flest i starten. Du entrar hov­udsi­da deira for å søk­je slik du alltid har gjort utan å sjå merk­bare forskjel­lar med det første. Magien star­tar idet du byr­jar å skrive inn søk­je­ordet ditt. Sam­stun­des som du skriv inn orda i fel­tet endrar heile sida seg til å vise både forslag på søk­je­ord (slik som i dag) og søk­jere­sul­ta­ta etterk­vart som du skriv inn meir og meir i søkjefeltet.

Fif­fig spør du meg. Instant om du spør Google

Kva meinar du?

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!