Naten+Eppe=sant!


Eppe og Naten feirer!

For å feire 1‑årsdagen for endring av sivil­sta­tus, tenk­te me (alt­så madammen min og eg) å friska opp designet på nettsi­dene våre. Og, ja, dei er ganske like… For å gjere det klart ein gong for alle: Det er ikkje snakk om pla­giat, eg kallar det berre for rein hugleik!

Sidan sist:

Det er sikkert ikkje mange, mog­leg kun såpass mange at eg kan tel­je det på ei av mine hen­der sam­tidig som eg snakkar i mobil­tele­fo­nen, som bryr seg eller føl­gjer med på kva denne guten dri­ver med på sida si. Men eg tar ein liten opp­sumer­ing på kva som har skjedd sidan sist likevel:

Truloving

Fan­tastisk og sant: Eg er fort­satt trulo­va med mi vakre Renate, og har nett fly­t­ta inn i hen­nar lei­ligheit for å pusse litt på min. Og den som ven­ta på nokon dato for bryllup, jau den skal vite at det skjer noko rik­tig kjekt på Hal­snøy den 27. juni neste sommar!

Nytt design

Som nem­nt og kan­skje du av ein eller annan merk­fundig grunn har lagt merke til, har eg skif­ta design på sida mi. Det er nok sikkert ein­del som meinte at det gam­le var godt nok, og som kan­skje kunne tenkt seg det sjølv. For dei det gjeld, kan det takast kon­takt med meg…

Dette designet du no ser på gjekk frå idé, via skiss­es­tadi­et, til design og kod­ing i løpet av to dager. På veg­en har det vore små, men abso­lutt merk­bare for­be­tringar. Blant anna:

  • Jevnt over lysare «look» på sida
  • Nyt­tige lenkjer tilhøyrande stof­fet på sida (f.eks. på design-sida)
  • Vilkår­lege lenkjer til gode sider ned­er­st i det svarte feltet
  • No kan du teste skriftene direk­te i nettlesaren
  • Betre og meir over­sik­te­leg portefølje
  • Betre fotoal­bum/-vis­ning
  • Arkiv over gam­le design på «Om»-sida (fleire kjem)
  • …og generelt litt lysti­gare far­gar her og der

Kom gjerne med innspel på ytter­legare for­be­tringar om det skulle vera nødvendig.

Bergensveret

Vis­er seg stadig frå den fine sida for tida. Ingen umid­del­bare meldinger om dår­leg ver! Men kvi­for du sit her og leser på nettsi­da mi i dette strå­lande veret, er for meg heilt ufat­te­leg. Kom deg ut!

PS: Om du lur­er på kvi­for det kjem eit hjar­ta med rosa bak­grunn når du før­er musepeikaren din over logoen min øverst på sida, ja, så er det berre til å trykk­ja, så kjem du inn på min trulo­va sin nettstad!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: