Er du piksel­per­fek­sjonist?

Er du den som likar og trur at du klarar å sjå breidda og høgda på eit element på skjerm utan å måle? Kva om ein snur på det, då? Altså at du får eit tal med pikslar og skal lage boksen så nærme som oppgitte mål?

Test ut kor god du er på Pixact.ly!