Genialt manuelt!

Manual App

William Wilkin­son er sikkert ikkje eit alt­for kjent namn der ute, men eg har ful­gt han på Insta­gram og Twit­ter i mange år. Han er levande oppteken av fotografi, noko Insta­gram-strau­men hans ber preg av.

I slut­ten av sep­tem­ber lanserte han (saman med Craig Mer­chant) ein eigen fotografi-app, kalla Man­u­al, der ein har full kon­troll over ISO og lukkarhastigheit sjølv.

Kjem­pekjekk å nyt­ta når ein tek bilete av ungar i fart og spen­ning — her rep­re­sen­tert av mi yng­ste dot­ter!

PLASK ????

A pho­to post­ed by Renate Sjo Kval­heim (@renatekvalheim) on

 

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: