Categories
Skrifter/typografi

Eit paradis for den typofile

Det er litle julaf­tan, det forten­er noko litt ekstra. Eg synst i alle fall at innhaldet bak luka for dagen er vel verdt å tipse deg om der­som du er inter­essert i typografiens vidun­der­lege verd.