Categories
Personleg Skrifter/typografi

God jul til deg frå meg!

Då var dagen komen. Pakkane skal vere plassert under det grøne gli­trande treet, jule­mat­en skal straks putre på kom­fyren og fin­stasen skal straks på. Men aller fyrst: Julegå­va frå meg til deg!