Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Knask på ein fredag, veke 6

Som den roman­tik­eren eg er dagens knask fullt og heilt dedik­ert til klis­sete klisjéar og roman­tisk roman­tikk. Valen­tines dagen er to dagar unna, og har du ikkje allereie sta­bla noko saman til din kjære, er kan­sje tida inne for det. Innvendin­gar mot dagens tema kan ret­tast i kom­men­tar­fel­tet…