Categories
Artfundige saker Personleg

Skapelsen

Fekk denne tek­sten på ein e‑post av ein kol­le­ga her om dagen. Eg trur det var ein grunn for at han gjorde det, men eg kan ikkje heilt skjønne kvi­for. Du får lese og hjelpe meg…