Stikkord: miljø

  • Du og din telefon, til all æve. Amen.

    Gløym iPhone, Android, Win­dows Phone og andre smarte og dumme tele­fonar. Kvi­for ikkje satse på ein tele­fon som du kan bygge og tilpasse sjølv, i til­legg til at du kan bytte ut delane etter lyst og behov? Sjekk ut Phonebloks — tele­fo­nen som i mot­set­nad til alle andre kan vara evig! Sjekk ut denne nettsi­da for […]

  • Kva skjer i Bergen, folkens? Pt. 2

    Eg har budd i Bergen i åtte år, og teke meg den friheita å køyre med bil til jobb fire gongar. Fire av rundt rekna 1840 moglege gongar (då er ferie- og høgtidsdagar trukke i frå). Korleis er statistikken til ein arbeidstakar i Bergen for tida? Eg berre undrar, sånn ut av det grå.

  • Design/typografi vs. miljø

    Det har aldri før vore så mykje fokus på at alt rundt oss som vert produsert og bygd skal ha ein viss miljøvenleg side ved seg. I dag er det «Blog Action Day» og eg vil difor setja eit lite fokus på kva designarar gjer for saka.