Categories
Skrifter/typografi Video/film

Sinte typografiske feiltramp

Den er pris­beløn­na for sin per­fek­te skildring, gjen­nom­førte 60-tals stil og gode dia­log. Det er noko som heit­er «Nobody’s per­fect», og det gjeld TV-serien Mad Men også — i alle fall typografisk sett.