Stikkord: lesbarheit

  • Spritz opp lesestunda

    Har du lyst å lese mest mog­leg, men føler tida ikkje strekk til? Då bør du halde eit auge på det som Spritz driv på med. Spritz er eit føre­tak frå Boston som har ein mis­jon om å foran­dra måten folk les på — i alle fall med tanke på å gjera det enklare og […]

  • Har val av skrift noko å bety?

    For å skape ein reaksjon på ei forteljing trengs ei god historie. For at denne historia skal kunne lesast og formidlast til flest (og best) mogleg bør den presenterast med ei skrift som uttrykker det du vil få fram. Enklare er det ikkje — eller?