Stikkord: initial

  • Typografisk tips #2

    I luka for dagen kjem det nok eit typografisk tips. Denne gong er det kanskje litt meir for vidarekomne, men det kan uanskvett vere verdt å få med seg. I alle fall om du til dagen driv med mykje sideombrekking og vil vite korleis ein enkelt lagar initialer i byrjinga av teksten...