Categories
Skrifter/typografi

Typografikrafta er fullført

Det kan jo virke ut som om eg er ein fan av Star Wars sidan eg pub­lis­er­ar så myk­je med innhald frå serien. Men det er vel mest for­di det er laga så myk­je typografisk god­teri at det berre opplysast om…