Ta deg tid

Det nær­mar seg nokre her­lege frida­gar no i pås­ka og vêrmeldin­ga ser ikkje så aller verst ut den heller. Uan­skvett om du endar opp med å ta ferien på fjel­let eller på sjøen, er det vik­tig å ta seg tid. Tid til dei som betyr noko.