Stikkord: dysleksi

  • Skrift for dyslektikarar

    Eg lova deg gratis skrifter i julekalenderen innleiingsvis, men eg må halde deg på pinebenken litt til. I staden skal eg i dag vise deg eit gjennombrot når det gjeld tilgjenge og leselyst hjå dyslektikarar. Opne luka for dagen og sjå sjølv!