Categories
Fotografi Personleg

Det litle ekstra

Eg har alltid vore oppteken av born og deira kreative vin­kling til dagleglivet. Det er ikkje mange andre stad­er du kan få så myk­je og vari­ert inspi­rasjon enn net­topp hjå bor­na. Kva om ein lar seg inspirere av kro­mo­som 47?