Stikkord: Brannboll Fet

  • Frå hand til skrift

    Nei, eg skal ikkje presentere ei veiledning på korleis du skriver for hand i dag. Ber om orsak om tittelen er misvisande i såfall. I luka for dagen vil eg nemleg presentere ein svenske som ser ut til å overføre handskrift til digital utgåve med presisjon.