Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 22: Google Wave

Bøl­gjer er vis­st­nok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bøl­gjene og inn i framti­das kom­mu­nikasjon­skanaler!