Stikkord: antikva

  • Har val av skrift noko å bety?

    For å skape ein reaksjon på ei forteljing trengs ei god historie. For at denne historia skal kunne lesast og formidlast til flest (og best) mogleg bør den presenterast med ei skrift som uttrykker det du vil få fram. Enklare er det ikkje — eller?