Categories
Artfundige saker Datateknologi

Er Twitter den nye skuleboka?

Før hadde me skule­bøkene som for­t­alte oss ting, så kom fjern­synet, og no har Inter­nett defin­i­tivt teke over som den ulti­mate kjel­da for infor­masjon. Men kvar skal ein starte, og kva kan ein lære?