Categories
Datateknologi

Ny mapping-veiledning

No er ein ny map­ping-veiled­n­ing fer­dig i cs-folderen. Der kan du få hjelp til kor­leis du set­ter opp Valve Ham­mer Edi­tor (tildli­gare World­Craft). Om nokre dagar eller vek­er (litt usikker der), så skal eg beg­ynne ein såkalla «skule», der du skal vera med på å laga ein cs-brett (map). Det skal vera enkelt i dag, […]

Categories
Datateknologi

Snart ferdig

Nei, det er ikkje snakk om de_senteret. Det arbei­det har stått still i to-tre vek­er. Men eg eg snart fer­dig med veiled­ning nr to og tre i cstrike-map­­pa. Dei vis­er kor­leis du set­ter opp Ham­mer 3.4 (evt. World­Craft 3.3), og kor­leis du kan lage enkle map. Der­som du lur­er på map­ping utenom dette, kan du legge […]

Categories
Datateknologi

de_nek i cs-mappa

Men sidan den ikkje er fer­dig, har eg laga eit lite map som dåke kan spele på i mel­lomti­da… Eg veit at folk ven­ter på de_senteret, og kan avs­løre at eg er komen lengre enn nokon gong (om det var betryggende). Her er ein skjer­mdump:

Categories
Datateknologi

«traktor» si side er oppe

Etter ei stund med lite aktivitet så er no sida til trak­­tor-folket (cs-kla­­nen eg er med i) oppe å går igjen. I mor­gen ser det fak­tisk ut til at dei skal ha sin første off­isielle pcw. Meir info her. Følg også med i forumet for fleire kam­per, eller diskusjon­er om alt og det som er […]

Categories
Artfundige saker Datateknologi Personleg

Forumet er oppe

Har endra litt på forumet så no skal det funke feil­fritt. Har igjen å imple­mentere (rik­tig ord?) sidens design i forumet. Så reg­istr­er deg, og skriv i veg! Det meste er tillate å … eh … diskutere. Alt fra veret til Counter-Strike (og gjerne Half-Life 2).

Categories
Datateknologi

Hmm, kva er dette?

de_senteret er no påb­eg­y­nt, men det kan ta litt tid før den blir fer­digstilt. Det er berre til å føl­ga med på sida fre­mover. Send inn forslag på kva butikker som eg skal lage (dvs at du kan gå inn i dei).

Categories
Datateknologi

fy_haveaswim

Etter ønske av Håkon så har eg laga de_culture’s bas­seng del som fy_ map. Ganske god ide og om eg sku ha sagt da sjølv. Benytte meg her sjansen å seie lol. Basert på de_culture’s bas­sen­gdel. Sjå resul­tatet her.