CS


Etter­som sida mi for det meste omhan­dler design i forskjel­lige vari­antar, så kunne ordet CS vore ei side som omhand­la Adobe sin Cre­ative Suite-pakke. Men det er det ikkje. Som gam­mel (hard­bar­ka) Counter-Strike spelar, laga eg også ein­del maps til dette spelet, som igjen har haus­ta gode tilbakemeldin­gar. Det er eine og aleine grun­nen til at dei fort­satt er å finne her :)

Som sagt er det ei stund sidan eg dreiv på med å lage maps, så om du treng hjelp til noko slikt, over­later eg det ans­varet til min alltids gode venn Google. Han finner ut det meste for deg. Sjekk ellers ut rel­e­vante lenkjer til høgre.

Have fun!

cs_s_italy

I ital­ienske omgivelser, slik som i orginalen: cs_italy. Tre år er lenge, og på den tida vis­ste eg ikkje kor­leis eg skulle lage red­nings-mer­ket kor CT’ane skal bringe gis­sela til, så map­pet har ingen klar red­ningsplass. Denne er ved van­ntår­net (som fort­satt bråk­er noko infernarisk). Har ikkje mulighet til å fikse desse prob­le­ma, for eg har ikkje arbei­ds­fi­la til det. Enjoy!

Last ned | 776kb

cs_sus

Nesten nøyak­tig kopi av min tidle­gare ung­domsskule: Stord Ung­domsskule. Har vore eit utru­leg pop­ulært map å laste ned. Veit ikkje kvi­for… (jau, litt ironi var det)

PS: Dette map­pet var fan­ga opp av media i 2008.

Last ned | 1,37mb

de_culture (poolday)

Kul­turhuset på øya Stord på Vest­landet. Igjen eit bygg som i kjent stil blir laga om til cs-brett. Dette er ein «utbygget» ver­sjon av de_culture (egentlig ein beta som ikkje blir fer­dig). Denne ver­sjo­nen har i forhold til for­rige ver­sjon, bas­sen­get, og den gam­le teater­salen (der småsalen er) er tatt vekk. Tvil­er på at denne blir gjort noko meir med.

Last ned | 1,07mb

de_nek

Skyt, plant, over­lev, spise niste. OBS! 4 spelarar er nok…

Last ned | ube­ty­de­leg filstorleik

de_room33

Hadde berre så lyst å lage noko som ikkje var van­leg. Og resul­tatet taler for seg. Eit forvir­ran­des brett som ikkje bør spelast etter eit godt måltid. Seier no eg.

Last ned | 578kb

fy_haveaswim

Etter ønske av Håkon så laga eg dette map­pet. Ganske god ide og om eg sku ha sagt da sjølv. Benytte meg her sjansen å seie lol. Basert på de_culture’s bassengdel.

Last ned | 409kb

Eitt svar til “CS

%d bloggers like this: