Korleis lage wad-filer


Last ned eit pro­gram kalla Wal­ly (visst du ikkje har gjort det allerede) her­ifrå: www.telefragged.com/wally

Etter det er gjort, følg denne oppskrifta:

1. Lag bildefil(er) av det du vil ha som tekstur(er), og lagre det som jpg. OBS! Stør­relsen vere delelig med 16 (eks: 256x256, 128x96 osv).

2. Opne wal­ly og trykk på “New” i “File” menyen.

3. Velg “Half-Life Pack­age [wad3](.wad)” og trykk OK. Lagre det som f.eks “de_map” (kan vere kva som helst) i cstrike map­pa di.

4. Velg opne, finn bilde­fi­la du skal ha inn i wad-fila og velg ok.

5. Da vil bildet komme opp i eget vin­du. Det du gjør for å få inn andre bilder er som f?lger:

a) høgrek­likker på bildet, velg copy
b) Gå inn i wad­fi­la (den som mest sannsyn­lig lig­ger i bak­grun­nen, som du har kalt for “de_map” (eller annet passende navn). Høgrek­likk og velg “Paste As New”
c) Kall den for eit passende navn (til eksem­perl: vegg1, door, floor, e.l)

6. Lagre wad fila (kor du net­topp limte inn bildet) og du har laga ei wadfil!

For å få fleire bilder/teksturer inn; lag fleire bilder og gå gjen­nom pkt 4–6 for kvart element.

%d bloggers like this: