Korleis lage brush til Photoshop


Her skal eg gjere eitt forsøk på å guide deg gjen­nom kor­leis du kan lage brush­er til Photoshop.

Først og fremst må du ha eit bilete som utgangspunkt. I denne veiled­ninga tar eg utgangspunkt i eit tomt doku­ment på 100 x 100px. Du kan også opne eit ekisterende bilete og jobbe ut i frå det. Men du må hugse å ha satt Col­or Mode til Grayscale før du lager doku­mentet. Det samme om du job­ber utifrå eit eksis­terande bilete; Du må då gjere det om til grå­ton­er (Velg fra menyen: Image > ModeGrayscale).

Her har eg teik­na eit fly (oooh, så fint!) som eg vil at skal bli ein brush.

Når du føler deg fer­dig med ditt ska­parverk, er det på tide å lage det om til ein brush du kan bruke. Det første du då må gjere er å gå til menyen Edit > Define Brush Pre­set (sjå bilete).

Siste del av pros­essen er snart over. Alt du no treng å gjere, er å definere namn på brushen, og trykke OK. Voilá !

Den skal no lig­gje i pensel-menyen din klar til bruk.

%d bloggers like this: