Kjenner du til små føretak?


«Using Social Media for Small Busi­ness» av Dean Mey­ers (frå flickr)

Eg pønsker på å skrive eit inn­legg som omhand­lar små (enkeltmanns)føretak i Noreg som driv innan grafisk design og design på nett. Fint om du kunne ha hjulpe meg med å finne mange av desse ved å skrive inn namn på føre­tak og nettsi­da/twit­ter-kon­toen til føre­taket. Kan­skje du driv ein sjølv?

Når eg kjem til å pub­lis­ere saka er jo alltid like ukjent, men eg håpar eg skal få det til innan rime­leg kort tid. På føre­hand takk!

%d bloggers like this: