Stikkord: WWF

  • Slukk lyset for Tellus

    Er du over middels opptatt av helsa til moder jord, har du kanskje høyrt om kampanjen Earth Hour før. Det som i 2007 starta i ein enkelt by (Sydney) av WWF Australia, har no spreidd seg over heile kloden. I år satsar dei på at ein milliard støttar opp om dette!