Stikkord: traktor

  • «traktor» si side er oppe

    Etter ei stund med lite aktivitet så er no sida til trak­tor-folket (cs-kla­nen eg er med i) oppe å går igjen. I mor­gen ser det fak­tisk ut til at dei skal ha sin første off­isielle pcw. Meir info her. Følg også med i forumet for fleire kam­per, eller diskusjon­er om alt og det som er […]