Categories
Artfundige saker

Kva lyd lagar solsystemet vårt?

Nokon gong lurt på kor­leis lyden av vårt soslystem hadde vore om plan­e­tane hadde spelt sin eigen lyd? WhiteVinyl har gjort under­ing om til realitet i deira Solar­Beat.