Stikkord: Norsk Målungdom

  • Nynorsk digitaldugnad

    Som eit ledd i Norsk Målungdom sitt arbeid for å få ei auke i bruken av nynorsk, har dei no iverksatt ein dugnad for å auke bruken i den digitale verda.