Categories
Datateknologi Personleg

Nynorsk digitaldugnad

Som eit ledd i Norsk Målung­dom sitt arbeid for å få ei auke i bruken av nynorsk, har dei no iverk­satt ein dug­nad for å auke bruken i den dig­i­tale ver­da.