Stikkord: Masashi Kawamura

  • Luke 9: Regnbogen i di hule hand

    Mange draumar jo om å finne krukka med gull i enden av regnbogen. Orsak å måtte skuffe deg, men det skjer berre i eventyra. Det eg dermed kan gje deg i luke 9 er moglegheita til å la regnbogen dukke opp i di hule hand!