Stikkord: Linjorisk

  • Skriftsnitt: Brastavisk/Linjorisk

    Desse skriftene vart designa under eit vorspiel høsten 2006 - tidleg på vorspielet vel å merke. Eg kan ikkje ta meir ære for dei enn å sei at eg kun har tatt dei frå papir til ferdig skrift. Utforming er det mine skipskamerater Linjordet og Brastad som har stått for.