Categories
Skrifter/typografi

Lær deg alfabetet

Deter mange skrifter der ute. Kan­skje alt­for mange. Men om du sat­te opp eit alfa­bet for kvar skrift, kan trøyste deg med at det finne­sein god del fleire forskjel­lige bok­stavar. Bak luka for dagen kan eg vise deg ein blogg som har teke dette litt vidare!