Stikkord: Elastic Font

  • Strekker seg litt lengre

    Greit nok at skriftene ein har på datamaskina er vektoriserte og dermed kan pumpast opp i uendeleg storleik, men har du nokon gong sett ei skrift som fysisk sett strekker seg litt lengre? Ikkje? Då skal du få sjå det i luka for dagen!