Slukk lyset for Tellus

Er du over mid­dels opp­tatt av hel­sa til mod­er jord, har du kan­skje høyrt om kam­pan­jen Earth Hour før. Det som i 2007 star­ta i ein enkelt by (Syd­ney) av WWF Aus­tralia, har no sprei­dd seg over heile klo­den. I år sat­sar dei på at ein mil­liard støt­tar opp om dette!